ANIMACIÓ

CREU ROJA

Animació per vídeo resum dels principis que regeixen el Moviment internacional de la Creu Roja. Il·lustracions realitzades per Norantanou. Un estil proper i sencill destaquen en aquest projecte.

Client

Creu Roja Andorrana

Any

2023